Vi löser din rekrytering

Hjälper dig som värdesätter social kompetens, flexibilitet och ett positivt teamwork

Rekrytering, relevant kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle

Med kravprofilen som grund och styrdokument för en lyckad och långsiktig rekrytering.

Rekrytering – anställa kompetens

En lyckad rekrytering kräver ett noggrant förarbete. Genom annons, search, tester och möten attrahera rätt kompetens. Rätt mänskliga resurs för varje specifik tjänst. Att rekrytera på kompetensnivå och kontraktera kompetens för långsiktigt samarbete.

Matchning av kompetens

Befintliga och nya medarbetare spelar en viktig roll för företagets framgång. En bra rekrytering innebär att hitta rätt matchning till den specifika tjänsten. Att lägga fokus på kompetens, bemötande, mångfald och rätt process för rätt tjänst.

Social hållbarhet- mjuka värden

Mjuka värden är viktigt att få fram, både i annons och vid kontakt. Ytterligare ett sätt för att hitta rätt matchning. Hur är företagskulturen? Vad säger de befintiliga medarbetarna om företaget? Hur ser möjligheten ut för att utvecklas i ditt företag?

Search- för att hitta tillräckligt många för ett bra urval

Ibland kan det vara svårt att hitta och rekrytera kandidater som uppfyller kritererierna i kravprofilen. Att bara annonsera räcker oftast inte utan du måste aktivt söka upp dessa kandidater. Du når även dem som inte är aktiva på arbetsmarknaden.

Positiv kandidatupplevelse

För att attrahera rätt kompetens krävs en effektiv, relevant och transparent process. För positiv kanditadupplevelse krävs också rätt bemötande och återkommande återkoppling. Nöjda kandidater ger nöjda kunder och fler kandidater i nästa process.

En man i kavaj och skjorta och kort mörkt nogsamt tillrättalagd frisyr. Han sitter framför en dator, bakom en receptionsdisk och håller en telefonlur mot sitt öra.
En mörkhyad kvinna med hög lockig frisyr står framför en säng och håller omsorgfullt vikta handdukar i famnen.

Kravprofilen är den röda tråden i processen och är grunden för en lyckad rekrytering

Det viktigaste för en lyckad rekrytering

Din kravprofil är din beställning, där du beskriver vilken kompetens du behöver för tjänsten. Ju tydligare desto säkrare matchning. För att hitta det du söker är det viktigt för oss att veta vad du behöver. Hur ser tjänsten ut idag? Är det en väl fungerande roll? Behöver den ändras så är det NU du ska göra det, inför en ny rekrytering.

Krav och önskemål för tjänsten

I kravprofilen tar du med precis så mycket eller så lite som du tycker krävs för den specifika tjänsten. Vi skiljer på skallkrav, vilket innebär de mest nödvändiga kraven. Samt önskekrav, vilket är precis som det låter, önskekrav.

Bemanning- en form av rekrytering

En kortsiktig lösning att snabbt kunna ta in extra resurser vid vissa toppar utan att behöva anställa. Du bokar helt enkelt bara upp en eller flera resurser för de tillfällen du behöver. Men lika viktigt här att vi har fått ta del av din kravprofil.

Relevant kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle.

REKRYTERINGSPROCESSEN

01

ANNONSERING

Beroende på tjänst delar vi annonsen på olika jobsajter. Betald respektive gratis annonsering. Utefter bästa träff beroende på uppdrag och tjänst.

02

SOCIALA MEDIER

Vi delar annonsen på våra olika sociala medier främst LinkedIn och Facebook. Samt betald annonsering, allt beroende på tjänst.

03

SÖK I VÅRA NÄTVERK

Vi söker i och utanför våra nätverk, de en annons inte räcker för urval. Här når även dem som inte är aktiva på arbetsmarknaden.

04

URVALSPROCESS

Kompetensbaserat urval, utefter kriterier i kravprofilen. Samt testresultat. Utan någon som helst påverkan av ålder, kön eller etnicitet.

05

TESTER

Personlighetstester för att hitta den optimala personligheten för den specifika tjänsten. Vi har tillgång till flertalet olika tester beroende på tjänst.

06

INTERVJU

Vi kallar till möte istället för intervju. För rättvis bedömning för vi dialogen utefter kriterierna i kravprofilen. Efter tester för vi ett uppföljningssamtal.

07

BAKGRUNDS-
KONTROLL

Efter godkännande av kandidat hämtas information från öppna källor och publika register. Utdrag ur belastnings registret vid önskemål.

08

PRESENTATION

Vi presenterar ett förut bestämt antal kandidater. Allt beroende på uppdrag och tjänst, styrt av vårt överenskomna avtal.

09

ÅTERKOPPLING

Återkoppling på sökt annons, meddelande om processen drar ut på tiden. Oavsett hur långt de har kommit i processen måste alla behandlas med respekt.

10

GARANTI

Till den överenskomna kravprofilen, samma eller kortare process. Gäller ej under omorganisationer eller andra förändringar.

Två personer med tallrikar i händerna. Maten ligger noggrant upplagd på tallrikarna.

REKRYTERING 

Vi letar ständigt efter dig som är flexibel och har känsla för service

Du har en hög social kompetens, med ett bra bemötande för bästa  kundupplevelse. Du är flexibel och förstår vikten av att snabbt kunna ställa om.  Du skapar relationer och överträffar förväntningar. Du söker ett jobb som du älskar att gå till, du vill ha kul ihop med dina kollegor och följande är en självklarhet för dig.

N

Serviceminded

N

Flexibel

N

Samarbete

N

Ansvarstagande

N

Arbetsmoral

N

Social kompetens

Behov av att rekrytera eller bemanna? Kontakta oss idag!